Halvcirkel
Personal

Personal

Sälj Sverige

Mikael Almgren
Försäljningschef Sverige
Mikael Almgren
Robin Carmerud
Försäljningsingenjör
Robin Carmerud
Jan-Erik Karlsson
Försäljningsingenjör
Jan-Erik Karlsson
Emilia Buco Sorsa
Säljkoordinator Sverige

Sälj Export

Svante Wibom
VD
Svante Wibom
Peter Alsterstål
Export Manager
Carolina Johansson
Säljkoordinator Export
Fenglin Wang Weidsten
Försäljningschef
Flygplatser

Administration

Ulrika Regårdh
Ekonomichef
Annika Edlund
Redovisningsansvarig
Frakt och logistikansvarig
Frakt och Logistik

Marknad

Kajsa Englund
Marknadsansvarig
Kajsa Englund
Linn Wibom
Marknadskommunikatör
Astrid Johansson
Marknadskommunikatör

Produktion & Dokumentation

Tommy Forsberg
Produktionschef
Anna Viking
Produktionskoordinator
Jessica Figueiredo
Inköpare
Jessica Nordlöv
Sara Ting Andersson
Dokumentation

Service

Hans Johansson
Servicechef
Hans Johansson
Jan Dahl
Servicetekniker
Jonas Pettersson
Servicetekniker

Verkstad

Lars Björnholm
Verkstadschef
Lars Björnholm
Leo Wibom
Ställföreträdande verkstadschef