Halvcirkel
Solceller

Lyfta solceller- Lyfthjälpmedel för solceller

De fabriker som tillverkar solceller, solpaneler eller solcellspanel har ofta flera hanteringsutmaningar som kan åtgärdas med hjälp av ett lyfthjälpmedel. Exempelvis är solceller tunga, stora och svåra att bära, men samtidigt känsliga för stötar och slag. Lifts Alls lyftar för solceller lyfter lasten både viktlöst och varsamt. På så vis minskar risken för de skador som kan orsakas av manuell hantering samtidigt som operatören kan lyfat ergonomiskt.  

Lyfta solceller i produktionsprocessen 

Lyftarna kan användas under flera ställen i produktionen. Bland annat vid monteringen, under förpackningsprocessen, eller när det färdiga paketet ska packas på en pall. Vi anpassar lyften efter just din solcell, samt efter vilket steg i tillverkningen där den ska användas. Att lyfta solceller ska vara enkelt, i varje steg av tillverkningen!

Att använda en lyft för solceller 

Lifts Alls lyftar för solceller kan utrustas med flera olika funktioner. I standardutförande lyfter de lasten viktlöst, men de kan också utrustas med tilt och rotation. Med tilt kan du enkelt vända på lasten, och med rotation kan du vrida den delvis eller ett helt varv. Dessa funktioner underlättar vid exempelvis packning, eller om solcellen ska vändas från horisontellt till vertikalt läge i exempelvis ett ställ.