Halvcirkel
Kontroller

Kontrollenheter för viktlösa lyft med Bal-Trol

Beroende på ändamål finns det olika styrning för att styra våra lyftverktyg. Alla Bal-Trol styrs med någon av följande enheter:

Balansering – gör lasten helt viktlös

Balansering är oslagbart när många föremål med samma vikt måste lyftas snabbt och viktlöst, till exempel på löpande band i bilindustrin. Viktlösa lyft betyder att användaren kan höja och sänka objektet med händerna direkt på lasten, utan att trycka på knappar på lyftredskapet. Detta ger maximal flexibilitet och precision, till exempel om man ska montera ett hjul på en axel. Tryck på grön knapp för att greppa lasten och sedan på de två röda knapparna för att släppa lasten.

Balansering med autostart

Balansering med autostart har samma smidiga anpassningsbara styrning som balansering, skillnaden är att lyftverktyget själv automatiskt greppar om lasten. Lyftverktyget saknar alltså den gröna grepp-knappen, men har kvar de två röda av-knapparna för att släppa lasten.

Proportionell styrning (PSH eller Basic)

Med proportionell styrning styr du lyftverktyget uppåt och nedåt med två knappar. Proportionell styrning används när vikterna på de olika lyftobjekten varierar. Proportionell kontroll betyder att ett lätt tryck på knappen ger en långsam rörelse uppåt eller nedåt och ett hårdare tryck ger en snabbare rörelse. Finjustering med +/-10 cm upp eller ner kan göras med händerna direkt på lyftobjektet. Detta förenklar exempelvis montering av ett hjul på en axel. För att greppa lasten trycker användaren på grön knapp och för att släppa lasten trycker man på röd knapp.

Slim-Line Sensi-Touch (SLS)

Styrningen Slim-Line Sensi-Touch används när vikterna på de olika lyftobjekten varierar. Operatören kan enkelt dra handtaget upp eller ner för att lyfta eller sänka lasten. Inbyggd flexibilitet i Bal-Trol gör att finjustering med +/-5 cm kan göras manuellt direkt mot lyftobjektet.

Balansering med Equalizer

Equalizern är en kontrollenhet som balanserar lasten med digital precision. Det är en elektrisk/pneumatisk kontroll som genom att kontrollera trycket i cylindern 50-200 gånger per sekund också kontrollerar lasten med exakthet. Detta görs kontinuerligt under hela lyftet. Equalizern passar utmärkt när du behöver lyfta i begränsade utrymmen med millimeter-precision. Kontrollenheten kan användas på alla våra lyftverktyg och till alla olika typer av laster, oavsett vikt.

Balansering
Proportionell styrning
Bal-Trol - Slime Line-Sensi Touch Slim Line Sensi-Touch
Equalizer