Halvcirkel
Lyft för bilsäten 89-10950

Lyft för bilsäten 89-10950

Produktförfrågan

Generell data

Maxlast: 45 kg

Styrning: proportionell styrning (PSH)

Egenvikt: 45 kg

Media: 6-7 bar

Artikelnummer: 89-10950

Serienummer: A6829

Det här vår lyft för bilsäten. Det är ett mekaniskt gripdon som gör det enkelt för operatören att lyfta bilsäten från en vagn och sedan placera dem på ett galler eller transportband. Det går även att tilta lasten från horisontellt till vertikalt läge. Maxlasten för verktyget är 45 kg.

Lyft för bilsäten – hur fungerar den?

Lyften greppar lasten genom de två metallplattorna som pressar ihop tills sätet sitter säkert fast. Det gröna ögat indikerar när lasten är säkert greppad. Det är inte möjligt att genomföra lyftet om det gröna ljuset inte börjat lysa. Du lyfter sedan lasten med hjälp av upp- och nedknapparna. Det är möjligt att ställa in hur snabbt maxfarten upp och ner ska vara under lyftet. När du förflyttat lasten till önskad plats trycker du på den röda knappen för att avlägsna verktyget från lasten.

Det går att lyfta både ett eller två säten med lyften. När du lyfter de olika delarna använder du dig av den svarta knappen längst till höger för att skifta mellan de olika lasterna som har olika vikt.

Skräddarsydda lyftlösningar

Vi skräddarsyr och designar lyftverktyget så att det är optimalt för just det ni ska lyfta och den miljön ni arbetar i. Maxlast, rotation, tilt och hur själva lyftet ska göras kan justeras utefter era önskemål. Vi lackar normalt sett alla våra verktyg i rött, men här har kunden haft som önskemål att lacka verktyget orange i stället. Läs mer om våra skräddarsydda lyftverktyg här.