Halvcirkel
Köpenhamns flygplats (Danmark)

Köpenhamns flygplats (Danmark)

Köpenhamns flygplats är den största i Skandinavien. Runt 30 000 000 människor reser via flygplatsen årligen, vilket innebär många väskor som är i omlopp. För att stärka hälsan bland personalen och reducera sjukskrivningarna, har Köpenhamn investerat i många av våra snabba och ergonomiska bagagehanteringssystem. Både CLS (Container Loading System) och e-CLS (Electric Container Loading System) används dagligen för att lasta bagage från rullband in i containrar.

”En utmaning för bagagehanterarna är att lasta bagage inuti ULD:n (bagagecontainern), vilket beror på belastningen av att lyfta och vrida lasten. Detta har tidigare lett till problem för bagagehanterarens kropp, men nu har vi en hjälpande lösning.

CLS-lösningen är en stor hjälp för bagagehanteraren i det dagliga arbetet när de laddar bagage in i ULD:n. Här ser vi en enorm reducering av arbetsbelastningen, tack vare CLS effektivitet. Vi fick den första CLS-enheten till Köpenhamns flygplats för flera år sedan och med vår nyaste order kommer vi ha över 30 enheter i arbete.”

Arbetsmiljörepresentant vid Köpenhamns flygplats