Halvcirkel
Hjullyft 75 kg

Lyftverktyg för hjul och däck

Produktförfrågan

Generell data

Maxlast: 75 kg

Styrning: proportionell styrning (PSH)

Egenvikt: 35 kg

Ytterdiameter hjul: 600-840 mm, 23,6-33 inches

Rotation av hjul: +/- 45°

Tilt av hjul: 90°

Media: tryckluft 6-7 bar

Artikelnr: 92-10019

Broschyr:  Lifting car wheels and tires (pdf). 

Vår hjullyft lyfter hjulet när du monterar

Lifts All erbjuder en hjullyft – ett säkert och snabbt lyftverktyg. Istället för att lyfta hjul och däck manuellt med en överhängande risk för personskador, kan ett hjul vara monterat och klart på 10 sekunder! Hjullyften drivs av tryckluft, ett energisnålt och säkert alternativ utan risk för antändning.

Användaren står hela tiden bekvämt nära hjulet och manövrerar det med ledade handtag. Han eller hon bestämmer själv hur snabbt lyftet ska ske med hjälp av en kontroll. Hjulet kan både roteras och tiltas för att passa perfekt in i bulthålen. Det går även att finjustera positionen direkt med händerna på däcket, utan att använda kontrollen. Lyftens greppfingrar är designade för att enkelt kunna justeras för att passa hjul och däck av olika storlekar, upp till 75 kg och mellan 600-840 mm. Justeringen görs i en handvändning av användaren själv, utan verktyg.

Lyfthjälpmedel ger bättre ergonomi

Medan manuell hantering är obekväm och inte minst skadlig för nacke, rygg, axlar och armar, är Lifts Alls hjullyft det ergonomiska alternativet. Användaren upplever genomgående en förbättring i såväl produktiviteten som den personliga hälsan tack vare gripdonets ergonomiska utformning. Arbetsgivaren å sin sida märker dessutom snart en positiv skillnad i sjukfrånvaron på arbetsplatsen.

Snabb och ergonomisk hantering

Att lyfta för hand är både obekvämt och skadar nacke, rygg och axlar i längden. Speciellt om lyften sker flera gånger om dagen. Vår hjullyft är ergonomiskt utformad för att du ska slippa arbetsrelaterade skador. Det innebär att du kan minska antalet sjukskrivningar på arbetsplatsen. Dessutom går jobbet snabbt, ofta tar det inte mer än några sekunder att byta hjul. Med en ergonomisk hjullyft sparar du både på personalen och arbetar mer effektivt.

Kapacitet

Med hjullyften kan du lyfta de flesta däck för personbilar. Den har en lyftkapacitet på 75 kilo, medan ett vanligt bildäck med fälgar oftast inte väger mer än uppemot max 30 kilo. Däcklyften har ett flexibelt grepp och kan fatta tag om ett hjul med en ytterdiameter på mellan 600–840 millimeter.

Vad är en hjullyft?

En hjullyft är en anordning som används för att lyfta hjul på och av från fordon. Den används främst inom fordonsindustrin, däckbytesfirmor och verkstäder för att underlätta vid byten av däck, men även vid reparationer och underhåll. Förr användes ofta manuella hjullyftar, medan Lifts All erbjuder hydrauliska hjullyftar som helt tar bort tyngden från hjulet. Hjullyftar finns i olika modeller och storlekar för att kunna hantera olika typer av hjul för olika fordon.

En hjullyft består vanligtvis av ett lyftverktyg kopplat till en tryckluftcylinder upphängd i ett skensystem. Tryckluftcylindern tar tyngden från lasten så att den upplevs i stort sett viktlös. Lyftverktyget har armar som greppar hjulet, ett kontrollsystem med grepp/släpp samt upp/ned. En ytterligare knapp är kopplad till cylindrarna som kan tilta hjulet från horisontellt till vertikalt läge, och tvärt om.

Hjullyften är dessutom utrustad med en låda för hjulmuttrar, vilket är behändigt vid däckbyten. En tryckmätare visar lyftens tryck. Det smidiga hålet i mitten av lyften gör det enkelt att nå hjulet från alla vinklar samt att fästa hjulmuttrarna.

Vad är fördelarna med att använda en hjullyft?

Det finns flera fördelar med att använda en hjullyft, bland annat:

1. Enkel användning

Att använda en hjullyft är mycket smidigt. Med kontrollenheten lär du dig snabbt att använda lyften för att fatta tag om hjulet, att lyfta det och sänka ned det viktlöst, samt släppa taget om det. Att utföra ett däckbyte själv blir plötsligt enkel match! Varje arbetsmoment innebär ett snabbt knapptryck. Vid installation får du dessutom en utförlig genomgång av lyften av våra kompetenta tekniker, så att du kan vara helt säker på att du vet hur du ska använda den.

2. Tidsbesparande

Genom att använda lyftverktyg istället för att lyfta för hand sparas kroppen, vilket bidrar till piggare operatörer. Detta innebär att det går att upprätthålla en snabb takt genom hela arbetspasset. Dessutom behövs enbart en person till lyft som förr krävde två personer. Det betyder att du ofta spar tid på att investera i ett lyftverktyg, istället för att lyfta manuellt. 3. Säker

Säkra lyft betyder att skydda både lasten och den som bär den. Lifts Alls hjullyftar är uppfyller kraven för CE-märkning, vilket innebär att de lever upp till EU:s krav vad gäller säkerhet. Varje enskild enhet är testad och dokumenterad på vårt huvudkontor och verkstad utanför Stockholm för att vara trygg för både användare och last.

4. Ergonomisk

Att verktyget lyfter lasten viktlöst innebär att operatören slipper den fysiska belastningen som det innebär att lyfta manuellt. Operatören arbetar nära däcket, vilket gör det lättillgängligt när det ska monteras på bilens axel. Lyftverktyget är dessutom ergonomiskt designat för att vara bekvämt att använda.