Halvcirkel
Speedy Picker

Speedy Picker - kranarm med lyftverktyg till din plocktruck

Produktförfrågan

Generell data

Maxlast lyftverktyg: 25 kg, kundanpassas

Lyft/timme: 100-120 st

Styrning: balanserande eller proportionell styrning (PSH)

Egenvikt: 300 kg, beroende på kompressorstorlek

Strömförsörjning: 24 volt (48)

Kranarm: 2000 mm FlexiCrane-arm med låsning

Truckmodell: Passar de flesta klass-A truckar

Artikelnummer: 89-11954

Broschyr: Speedy Picker (pdf).

Speedy Picker är ett effektivt och ergonomiskt lyftverktyg för lager och distribution. Speedy Picker består av en kranarm och ett lyftverktyg kopplat till en kompressor. Den är monterad på den truck som operatörerna använder sig av i sitt dagliga arbete och finns därför alltid till hands för att plocka och packa. Det gör att arbetet går snabbt och smidigt. Samtidigt slipper operatören lyfta manuellt och minimerar risken att skadas.

”Om man plockar med kroppen så orkar man inte mycket mer efter jobbet. Man går hem, duschar och sover. Men om man jobbar med Speedy Picker så orkar man gå till gymmet, springa och ha kul med familjen.”

Adnan, orderplockare på ett lager i Stockholm.

 

Ergonomisk kranarm för plocktruckar som effektiviserar lagerarbete

Lagerarbete är ett intensivt arbete som ska gå snabbt och effektivt. Ofta kan det leda till oergonomiska arbetspositioner och förslitningsskador. Speedy Picker är ett mycket snabbt verktyg, genom 100-120 lyft per timme bibehåller du effektiviteten samtidigt som lagerarbetarna lyfter ergonomiskt. Verktyget är alltid är redo att lyfta!

Speedy Picker upprätthåller alltid sin stabilitet, oavsett om kranen är utfälld eller hopvikt. Plockningen går mycket snabbt eftersom operatören inte behöver fälla ut stödben. Det betyder att kranen kan användas fortlöpande utan tidsödslande stopp vid varje plockplats.

Speedy picker lyftverktyg för truckar

Speedy Picker kranarm till truck med ett standardlyftverktyg för lådor.

Lyftverktyg för lager och distribution

Speedy Pickers kranarm till truck kan utrustas med olika lyftverktyg, för att lyfta gods och lasta på eller av trucken. Läs om de olika varianterna här:

 • Skräddarsydda lyftverktyg

Speedy Picker kan utrustas med ett kundanpassat lyftverktyg för att lyfta exempelvis säckar, dunkar eller lådor. Truckarmen är kompatibel med både vakuum-, mekaniska- och magnetlyfthjälpmedel. Våra kompetenta försäljningsingenjörer hjälper gärna till att ta fram ett förslag anpassat efter vad du behöver lyfta.

 • Multilyfterktyg

För dig som vill byta mellan olika lyftverktyg finns ett verktyg med twist-and-locksystem som gör det möjligt att byta mellan olika vakuumunderdelar. Genom att ha en multilyft kopplad till din kran kan du enkelt lyfta föremål med olika format och tyngd.

 • Standardlyftverktyg

Speedy Pickers standardlyftverktyg är anpassat för att lyfta lådor. Det startar automatiskt och lyfter lasten, operatören kan sedan enkelt och smidigt placera den viktlöst. Lyftverktyget är ergonomiskt utformat för både höger- och vänsterhänta. Kontrollen består av enbart en knapp som operatören använder för att släppa lasten när den är i rätt position. Den unika tilt-funktionen gör att du kan växla mellan att lyfta ur vertikalt eller horisontellt läge, vilket gör det enkelt att greppa pallens alla lager.

 

Flexibel kranarm för din lagertruck

Den smidiga och följsamma kranen är placerad symmetriskt mitt på trucken, vilket innebär att operatören snabbt kan hämta last på båda sidor av trucken och även bakom. Kranen är lågbyggd för arbete i trånga och låga utrymmen, som exempelvis lagerhyllor. Operatören avgör själv hur högt eller lågt den vill lasta kollit. När arbetet är färdigt placeras lyftverktyget i sin behändiga hållare och kranarmen låses i sitt vikta läge så operatören tryggt kan köra vidare.

Speedy Picker-lyft och Add On med truck.

Speedy Picker finns tillgänglig med olika monteringslösningar

Truckkran för olika montering

Speedy Picker finns både som permanent installation eller enskild enhet med kran och kompressor och lyftverktyg som kopplas på befintlig truck. Den enskilda enheten (Add-On) kan kopplas på olika truckar och även ställas av när man vill frigöra gaffeltrucken för andra uppgifter. En flexibel lösning för användaren!

De olika monteringsmetoderna innebär att truckkranen passar för i stort sett alla ledstaplare. I samarbete med dig och trucktillverkaren kommer vi fram till den lösning som är bäst lämpad för den specifika trucken.

 

Uthållig, kraftfull och säker

Speedy Picker är ett kostnadseffektivt alternativ som klarar drift i flera skift.

 • Speedy Picker använder truckens eget batteri för sin energiförsörjning, vilket innebär att operatören slipper hålla reda på laddningen.
 • Den förbrukar endast energi under själva lyftet (cirka 3-5 sekunder), vilket innebär att den är mycket uthållig och energieffektiv.
 • Finns i tre olika effekter 1.3, 2.6 eller 3.9 Kw och förbrukar energi endast under själva lyftet (ca 3-5 sekunder).
 • Speedy Picker väger enbart 300 kilo, vilket innebär större nyttolast på trucken innan truckens maxlast överskrids.

Spara kroppen och undvik förslitningsskador

En lagerarbetare kan ofta lyfta 120 kollin under loppet av en timme. Ofta innebär det att en enda person belastas med 15-16 ton under en åtta timmars arbetsdag (källa: Handelsnytt). Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska arbetsgivaren ordna arbetsplatsen så att risken för belastningsbesvär minskar eller undviks (Arbetsmiljöverket). Det kan bland annat innebära att använda sig av tekniska hjälpmedel. Istället för att belasta och slita ut kroppen med tunga lyft så kan istället Speedy Picker bära bördan, medan lagerplockaren behåller fart och precision.

*Patentansökan för Speedy Pickers unika teknik är under behandling (20-12-01).

 

Lifts Alls Speedy Picker är en lyftlösning för mobil materialhantering på lager eller distributionscentraler. Utrustningen används för att plocka produkter, oftast från hyllor till pallar. Speedy Picker består av en kompressor och en kranarm som är ansluten till ett lyftverktyg som monteras på din gaffeltruck. När Speedy Picker är ansluten kan du köra gaffeltrucken dit du vill och ha lyftutrustningen med dig. Att lasta pallar och plocka ordrar har aldrig varit enklare!

 

Hur används Speedy Picker?

Gaffeltruckar används ofta på lager och i distributionscentraler för att plocka lådor från pallar och lagerhyllor. Tack vare pneumatisk teknologi lyfter Speedy Picker viktlöst. Bara ta lyftverktyget, greppa varorna, lyft och lasta dem på din gaffeltruck. När trucken är lastad låser du enkelt kranarmen och kör vidare till nästa pall. När du är klar med att lasta pallen kan du lika enkelt använda Speedy Picker för att avlasta den.

 

Hur ansluter man Speedy Picker till gaffeltrucken?

Speedy Picker är ett tillbehör för gaffeltruckar och behöver inte installeras. Det innebär att du kan använda det inom några minuter efter att du har fått det. Att ansluta Speedy Picker-tillbehöret är enkelt:

 • Kör gaffeltruckens gafflar in i Speedy Picker.
 • Anslut elkabeln.
 • Tryck på aktiveringsknappen för att låsa fast Speedy Picker på gaffeltrucken. Den gröna lampan bekräftar att den är fastlåst.
 • Kör iväg och plocka dina produkter.
 • För att koppla bort Speedy Picker, upprepa samma procedur i omvänd ordning.

 

Skräddarsydd lyftlösning för lagertruckar

Lifts Alls expertis ligger i skräddarsydda lyftlösningar. Speedy Picker kan också skräddarsys. Det innebär att den är kompatibel med nästan alla typer av gaffeltruckar och passar de flesta lagermiljöer. Vi kan också anpassa den för olika hanteringskrav, så att du kan plocka mer effektivt i ditt lager. Kontakta våra erfarna försäljningsingenjörer, och de kommer att hitta den bästa lösningen baserat på dina arbetsförhållanden.

 

Speedy Pickers funktioner

Speedy Picker-lösningen består av tre delar: en kompressor, en kranarm och ett lyftverktyg. Med en kranarm som är 2000 mm lång och en räckvidd på 4000 mm i diameter kan Speedy Picker nå de flesta hyllutrymmen. Kranens höjd är anpassad för att passa under lagerhyllorna för att nå paketen som är längst in. När du inte längre behöver kranarmen kan du enkelt fälla in den, låsa den på plats och köra iväg. Kranarmen tar ingen plats när du kör gaffeltrucken i de smala gångarna i lagret.

Speedy Picker är också utrustad med ett lyftverktyg som är anpassat för dina produkter och arbetsflödeskrav. Verktyget kan användas på olika höjder beroende på hur högt eller lågt du vill lyfta. Det kan justeras till en horisontell eller vertikal position för att greppa lådor eller paket antingen från sidan eller ovanifrån. Lyftverktyget har en standardlastkapacitet på 25kilo, men kan anpassas efter dina behov.

 

Snabb orderplockning

Den ökande e-handelsbranschen har lett till ett ökat tryck på många lager. Att plocka paket med Speedy Picker går snabbt och enkelt. Lyftverktyget är intuitivt utformat och lätt att lära sig. Det använder vakuumteknik som automatiskt fäster verktyget när det träffar lasten. Sedan kan du lyfta och placera lasten utan ansträngning inom räckvidden för kranarmen. Hanteringen är enkel eftersom verktyget endast har två knappar, båda för att släppa lasten. Plockningsprocessen tar bara sekunder, så att du enkelt kan hålla hög hastighet och precision.

 

Ergonomisk lagerutrustning för ökad produktivitet

Hastigheten och kvaliteten på lagerhanteringen beror ofta på lagerarbetarens arbetsförhållanden. Om han eller hon kan arbeta utan ansträngning ökar arbetstakten och orderhanteringen. Ergonomiska lyftverktyg är en nyckelfaktor för att minimera slitage och skador och därigenom öka produktiviteten, både inom tillverkningsindustrin och distributionscenter. Lifts Alls lyftverktyg använder pneumatisk teknologi för att göra lasten viktlös. När orderplockningen är mindre ansträngande går jobbet snabbare, vilket sparar både tid och pengar.

 

Säker drift

Speedy Picker är designad med både funktionalitet och säkerhet i åtanke. Den är utrustad med säkerhetssensorer för att säkerställa att kranarmen inte svajar ut när du kör trucken. När du parkerar lyftverktyget i dess parkeringslåda aktiveras den automatiska låsningen som håller kranarmen ihopfälld. För att låsa kranarmarna fäller du helt enkelt ihop dem. Speedy Picker avger en ljud- och ljussignal när den är aktiverad, vilket signalerar att trucken inte får köras. Det går i samarbete med trucktillverkaren att bygga in en ’stopp’-funktion som innebär att trucken bara går att köra när armen är infälld och lyftverktyget är ordentligt säkrat i sin parkeringsbox.

Lifts Alls lyftutrustning och orderplockningsutrustning följer maskinsäkerhetsföreskrifter. Dessutom är lyftverktygen ergonomiskt utformade för att passa både vänster- och högerhänta personer och för att lyfta både vertikalt och horisontellt. Med Speedy Picker kan du plocka ordrar både säkert och effektivt samtidigt som truckföraren kan arbeta mer ergonomiskt.

 

Service och underhåll

Vårt erfarna serviceteam har stor vana av att underhålla lyftverktyg för att förlänga deras livslängd. Du kan antingen teckna ett serviceavtal med oss eller helt enkelt kontakta oss för mer information. På så vis säkerställer du att din Speedy Picker alltid är redo att användas!