Halvcirkel
Självtest

Självtest – är du i riskzonen för lyftrelaterade förslitningsskador?

Goda arbetsförhållanden är viktiga för att behålla en god hälsa. Det är ingen hemlighet att lyft kan orsaka skador och de i sin tur även sjukskrivning. Genom vårt självtest kan du ta reda på om du är riskzonen för förslitningsskador från manuella lyft.

I vårt test får du fylla i hur du arbetar en normal dag. Hur mycket och tungt bär du, hur ofta flyttar du tunga saker och hur ser dina arbetsförhållanden ut i det stora hela?

Testet är till för dig som anställd. Det ger dig en god grund i hur dina arbetsförhållanden ser ut och hur de kan bli bättre. Förslitningsskador leder inte bara till smärta för den drabbade, utan även minskad inkomst, ökade kostnader för företaget samt minskad trivsel på arbetsplatsen.

Fyll i vårt självtest, så gör vi en utvärdering för att se om du ligger i riskzonen för förslitningsskador från manuella lyft i arbetet.

Lyft i arbetsmiljön