Halvcirkel
Publicerad 28 februari, 2020

Testresultat: Containerlastare ger förutsättningar för god ergonomi

Under 2019 gjorde en ergonomiexpert en studie av Lifts Alls Container Loading System (CLS) på Newarks flygplats i New York. Resultatet visar att CLS, jämfört med manuella lyft, eliminerar topparna av de diskkompressioner som är kända riskfaktorer för ryggskador.

Bagagehanterare på flygplatser världen över lyfter ofta upp emot 5 ton väskor per person och dag. Väskor som ibland kan väga så mycket som 50 kilo. Jobbet är mycket fysiskt krävande och leder inte sällan till rygg- och axelskador och sjukskrivningar. Hur stor den ergonomiska risken är beror bland annat på hur lyftet utförs.

Under september 2019 utförde Ergo Human Performances chefsergonom Ben Zavitz en ergonomisk studie där manuella lyft jämfördes med CLS-lyft. Testet utfördes på Newarks flygplats och innebar att man satte sensorer på rygg och axlar på bagagehanterare, för att mäta hur mycket muskelaktivitet som användes för att lyfta väskor. Testpersonerna lyfte väskorna från ett lågt och ett högt placerat rullband in i en container, med syfte att testa det tyngsta tänkbara lyftscenariot.

Eliminerar ryggdisk-kompressioner
Resultatet av studien visar att CLS kraftigt reducerar den ergonomiska risken associerad med att lyfta väskor manuellt. Istället för att lyfta bagaget, så puttar bagagehanteraren det framåt, vilket innebär minimerad muskelansträngning. Detta resulterar i rygg och axlar som är mindre ansträngda och reducerar därmed risken för skador. Dessutom eliminerar CLS-enheten de högsta topparna av skadliga ryggdisk-kompressioner, jämfört med manuell hantering.

Vidare visade testet att med hjälp av utbildning och god teknik så reducerar CLS muskelaktiviteten med 55% för ryggen och 37 % för axlar. Därför är det mycket viktigt att bagagehanterare tränas i att använda CLS-enheten korrekt.

Läs den fullständiga rapporten här.