Halvcirkel
Självtest för säkrare lyft i arbetet

Självtest – är du i riskzonen för lyftrelaterade förslitningsskador?

Goda arbetsförhållanden är viktiga för att behålla en god hälsa. Det är ingen hemlighet att lyft kan orsaka skador och de i sin tur även sjukskrivning. Genom vårt självtest kan du ta reda på om du är riskzonen för förslitningsskador från manuella lyft.

I vårt test får du fylla i hur du arbetar en normal dag. Hur mycket och tungt bär du, hur ofta flyttar du tunga saker och hur ser dina arbetsförhållanden ut i det stora hela?

Testet är till för dig som anställd. Det ger dig en god grund i hur dina arbetsförhållanden ser ut och hur de kan bli bättre. Förslitningsskador leder inte bara till smärta för den drabbade, utan även minskad inkomst, ökade kostnader för företaget samt minskad trivsel på arbetsplatsen.

Fyll i vårt självtest, så gör vi en utvärdering för att se om du ligger i riskzonen för förslitningsskador från manuella lyft i arbetet.

Steg 1: Bestämning av tidspoäng

Välj endast en kolumn!
Att lyfta eller flytta laster (< 5 s) Hålla (> 5 s) Bära (> 5 m)
Antal gånger per arbetsdag Tidspoäng Total tid under arbetsdagen Tidspoäng Totalt avstånd under arbetsdagen Tidspoäng
< 10 1 < 5 min 1 < 300 m 1
10 till < 40 2 5 till 15 min 2 300 till < 1 km 2
40 till < 200 4 15 till < 1 h 4 1 km till < 4 km 4
200 till < 500 6 1 h till < 2 h 6 4 till < 8 km 6
500 till < 1000 8 2 h till < 4 h 8 8 till < 16 km 8
≥ 1000 10 ≥ 4 h 10 ≥ 16 km 10
Exempel:
 • mura,
 • placering av arbetsstycken i en maskin,
 • ta lådor ur en container och placera dem på ett transportband
Exempel:
 • hålla och styra ett stycke gjutjärn vid arbete med en slipmaskin,
 • användning av en handslipmaskin,
 • användning av en ogräsrensare
Exempel:
 • bärande av möbler,
 • leverans av byggnadsställnings-komponenter till en bygg-arbetsplats

Steg 2: Bestämning av bedömningspoäng för belastning, arbetsställning och arbetsförhållanden

Lastens vikt Lastpoäng
< 5 kg 1
5 till < 10 kg 2
10 till < 15 kg 4
15 till < 25 kg 7
≥ 25 kg 25
För att bestämma bedömningspoängen för arbetsställningen ska den arbetsställning som är vanligast användas. Om arbetaren intar olika arbetsställningar med lasten måste en sammanvägning göras, använd inte tillfälliga extrema värden.
Vanlig arbetsställning, lastens position Arbetsställning, lastens position Bedömningspoäng arbetsställning
 • Upprätt överkropp, ej vriden
 • När lasten lyfts, hålls, bärs och sänks är den nära kroppen
1
 • Lätt framåtböjd eller vriden överkropp
 • När lasten lyfts, hålls, bärs och sänks är den nära kroppens mitt
2
 • Låg böjd kroppsställning eller långt framåtböjd
 • Lätt framåtböjd samtidigt som överkroppen är vriden
 • Lasten är långt från kroppen eller över axelhöjd
4
 • Långt framåtböjd samtidigt som överkroppen är vriden
 • Lasten är långt från kroppen
 • Begränsad stabilitet när arbetaren står upprätt
 • Hukande eller på knä
8
Arbetsförhållanden Bedömningspoäng arbetsförhållanden
Goda ergonomiska förhållanden, d.v.s. gott om utrymme, inga fysiska hinder i arbetsområdet, jämnt och fast underlag, tillräcklig belysning, låg halkrisk 0
Utrymmet för rörelser är begränsat och ogynnsamma ergonomiska förhållanden förekommer (t.ex. 1: utrymmet begränsat på grund av för låg takhöjd eller ett arbetsutrymme som är mindre än 1,5 m², eller 2: arbetsställningen är instabil på grund av ojämnt golv eller mjukt underlag) 1
Mycket begränsat rörelseutrymme och/eller instabil tyngdpunkt hos lasten (t.ex. flytt av patienter) 2
Inte nöjd med resultatet? Det löser vi!
Fyll i din e-postadress nedan så skickar vi ut resultatet av självtestet till dig.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

(Källa: Arbetsmiljöverket)